دعوت به همکاری در کمیته علمی کنفرانس (ICMAES 2018)
1397/05/30

بسمه تعالی

از کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد فعال در زمینه پژوهش و مقاله دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به همکاری در کمیته علمی و داوری  اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی (ICMAES 2018) رزومه خود را به آدرس ایمیل info@icmaes.ir یا شماره تلگرام کنفرانس 09056627136 ارسال نمایند.

با تشکر دبیرخانه کنفرانس