دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان

آشنایی با دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان

مرکز بین الملل گرجستان دانشگاه پیام نور در راستای پیاده سازی و ارتقاء اهداف دانشگاه در عرصه رقابت های بین المللی با ارائه رشته های مختلف تحصیلی در حوزه های مختلف علوم فعالیت می نماید. این مرکز زیر نظر دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور فعالیت می کند .

برخی ویژگی نظام آموزشی دانشگاه پیام نور از جمله وابستگی کمتر به مکان و سایر امکانات، موقعیت ویژه ای را برای توسعه و عرضه خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور فراهم آورده است. این مهم در حال حاضر با لحاظ مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و لزوم ایفای نقش فعال در رقابت جهانی آموزش به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده وظیفه ای خاص را برای مرکز بین الملل تعریف نموده است.

استفاده از سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات  ICT، راه اندازی سیستم جامع گلستان مراکز بین الملل، محتوای آموزشی الکترونیکی چند رسانه‌ای Multimedia، برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان از طریق سیستم ویدئو کنفرانس، برگزاری آزمون‌ الکترونیکی online‌ در محل اقامت دانشجو و پرسش و پاسخ اینترنتی با کارشناسان مرکز از طریق پست الکترونیک، انگیزه ادامه تحصیل دانشجویان این مرکز را افزایش داده است.

کادر علمی این مرکز شامل اعضای هیات علمی با سابقه دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های معتبر ایران و نیز در صورت نیاز، متخصصین ایرانی دعوت شده از دانشگاه های خارج از کشور می باشد.

 

وب سایت دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان :                                      http://georgia.pnu.ac.ir/Portal/Home